img-sponsor
header-banner

Thời gian

09:00 - 22:00

Ngày nhận

13/11 - 14/11/2020

Địa điểm

Vinpearl Phú Quốc

Thời gian

09:00 - 22:00

Ngày nhận

13/11 - 14/11/2020

Địa điểm

Vinpearl Phú Quốc

Bộ race kit bao gồm

Áo WOW Marathon

Túi rút WOW Marathon

Huy chương WOW Marathon

BIB WOW Marathon

Cự ly
Thời gian xuất phát
Thời gian cut off
5 km
7:00
9:00
10 km
6:30
9:00
21 km
5:45
10:00
42 km
5:15
11:45
Cự ly
Thời gian xuất phát
5 km
7:00
10 km
6:30
21 km
5:45
42 km
5:15